Werken met gildes: leerzaam én efficiënt!

DSC 2578 Tres LR

Bij TRES ontwikkel je je continu, inspireer je elkaar iedere dag en blijf je uitgedaagd. Waar ’m dat in zit? Onder andere in onze manier van werken: met multidisciplinaire teams en … gildes.

Wat zijn gildes?

We horen je denken: gildes, dat is toch iets van de middeleeuwen? Klopt. Maar het concept is – door Spotify – doorgetrokken naar de 21e eeuw. Het zogenoemde Spotify-model is een manier om teams in te richten. Het is gebaseerd op autonomie, communicatie, verantwoording en kwaliteit, en boost zo de innovatiekracht en productiviteit van een bedrijf.

Gildes vormen een belangrijk element in het model. Bij Spotify zitten in een gilde teamleden bij elkaar die hun interesse in een bepaald onderwerp delen. Bij TRES hebben we het concept doorvertaald naar onze eigen gildes: vakgenoten die van elkaar leren, kennis delen en elkaar inspireren en versterken.

Waarom werken we met gildes?

Richard van der Meer, front-end developer en gildeleider bij TRES: ‘Zo’n zeven, acht jaar geleden zijn we begonnen met multidisciplinaire teams. In zo’n team werken collega’s vanuit verschillende expertises samen: front-end developers, back-end developers, vormgevers, etc. Bij TRES hebben we vijf van zulke teams, en elk team werkt voor een eigen set klanten.

Het grote voordeel van zo’n multidisciplinair team is dat alle expertises zijn vertegenwoordigd – je kunt goed samenwerken en hebt korte lijntjes met elkaar. Maar er is ook een nadeel: je mist de aansluiting met collega’s uit hetzelfde vakgebied. Soms zit er in een team bijvoorbeeld maar één front-end developer. Die kan dan binnen het team niet gebruikmaken van kennis van een vakgenoot of vaktechnisch even sparren.’

Richard

‘Daarom hebben we een aantal jaren geleden gildes in het leven geroepen,’ vervolgt Jeldert Pol, back-end developer en net als Richard een van de gildeleiders bij TRES. ‘In het ene gilde zitten alle front-end developers binnen TRES bij elkaar, in het andere alle back-end developers, etc. Voor elk gilde is structureel overleg ingericht, en gildeleden maken gebruik van verschillende communicatiekanalen om ook tussentijds met elkaar te kunnen sparren, kennis te delen en elkaar te ondersteunen. De combinatie van multidisciplinaire teams en gildes is ideaal. Het houdt je voortdurend scherp en up-to-date.’

Jeldert Pol

De combinatie van multidisciplinaire teams en gildes is ideaal. Het houdt je voortdurend scherp en up-to-date.

De voordelen in de praktijk

1. Kennisdeling en inspiratie

Tijdens een gildeoverleg, maar ook tussendoor kun je volop sparren met vakgenoten, problemen en oplossingen bespreken en nieuwe ideeën, trends en ontwikkelingen delen. Ook technische hoogstandjes uit projecten kun je in detail bespreken.

2. Standaardisatie

Je werkt en denkt als gildegenoten op dezelfde manier, op basis van dezelfde codestandaarden, updates, optimalisaties, etc. Het gilde zorgt ervoor dat de neuzen in dezelfde richting staan.

3. Kwaliteitsbewaking

Door te sparren en kennis te delen in je gilde, blijf je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en trends. Zo houd je samen je vakkennis op peil. Ook worden optimalisaties en het eventueel herstellen van ontwikkelfouten in het ene team automatisch doorgevoerd in de andere teams. Op die manier zorgt het werken met gildes voor een kwaliteitsimpuls en een controlefunctie.

4. Soepele teamuitbreiding en vervanging

Teams zijn makkelijk uit te breiden met leden uit een bepaald gilde. Ook vervanging van een teamlid gaat met gildes makkelijk. Gildegenoten begrijpen precies hoe een technische oplossing werkt. Bij vervanging tijdens ziekte of vakantie, of bij een tijdelijke teamuitbreiding door drukte, hoef je alleen een stukje klantkennis over te dragen aan het ‘nieuwe’ gildelid.

5. Voorkomen van dubbel werk

De kennis vanuit een gilde kan in ieder team worden gedeeld, bijvoorbeeld als het gaat om hergebruik van codes. Niet ieder team hoeft dus opnieuw het wiel uit te vinden. Moeten er updates worden doorgevoerd? Eén collega gaat ermee aan de slag, waarna een en ander wordt besproken en de updates bij alle klanten gestroomlijnd kunnen worden doorgevoerd. Ook handig: we maken gebruik van een kennisbank, waarin bijvoorbeeld alle herbruikbare codes worden vastgelegd.

Wat is er zo fijn aan het werken met gildes?

Jeldert: ‘De overlegstructuur is superefficiënt. Je hebt echt een plek om technisch de diepte in te gaan met collega’s. Het is prettig dat daar een vast moment voor is. Tijdens de maandelijkse gildeoverleggen inspireren we elkaar, bespreken we problemen, oplossingen, veranderingen in codestandaarden, maar ook bijvoorbeeld security-onderwerpen of end-of-life-beleid. Ook zijn er overkoepelende gildeoverleggen en sluiten we bij elkaars overleggen aan.’

‘Het met elkaar delen van nieuwe technieken, ideeën en vormgevingstrends, elkaar enthousiasmeren en inspireren: dat maakt deze manier van werken zo ontzettend leuk,’ vult Richard aan. ‘En, last but not least: in een gilde heb je allemaal je eigen inbreng en invloed op de koers die we varen. Dat is zo fijn bij TRES: inspraak en een platte structuur zijn vanzelfsprekend als je hier werkt.’

Richard van der Meer

In een gilde heb je allemaal je eigen inbreng en invloed op de koers die we varen.

Meer updates